Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Kontakta oss

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Styrelsen 2021 - 2022
Ordförande - Anne Finnäs
Vice ordförande - Jenni Havulehto 
Sekreterare - Jutta Selin
Kassör – Nedina Cavkusic
Informatör – Eva Rådland
Bidragsansökare - Johanna Åkerblom och Sofia Lillgäls
Personalrepresentant:  Ann-Caroline Hemming och Mia Finne
Styrelsemedlemmar: Jenny Nyfors och Frida Ekholm
Suppleanter: Linn Sjöholm och Lina Åberg