Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Kontakta oss

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Styrelsen 2018 - 2019
Ordförande - Kristina Genberg (Blåsippan)
Vice ordförande - Jenni Havulehto (Varsankello) 
Sekreterare - Nina Rönnlund (Tussilago)
Kassör – Sofia Lillgäls (Blåklockan)
Informatör – Jenny Nyfors (Blåklockan)
Bidragsansökare - Yasmine Hedman (Varsankello) och Hannah Södergran (Gullvivan)
Personalrepresentant: Gun-Lis Häggman - suppleant: Ann-Caroline Hemming
Styrelsemedlemmar: Hanna Nordberg (Vitsippan) och Eva Rådland (Vitsippan, Tussilago)
Suppleanter: Malin Rajala (vice ordförande), Sofia Skaggs (kassör), Anna Paloluoma (Gullvivan)