Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf

Kontakta oss

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Styrelsen 2020 - 2021
Ordförande - Anne Finnäs
Vice ordförande - Jenni Havulehto 
Sekreterare - Yasmine Hedman
Kassör – Sofia Lillgäls 
Informatör – Jenny Nyfors
Bidragsansökare - Linn Sjöholm och Lina Åberg
Personalrepresentant: Gun-Lis Häggman - suppleant: Ann-Caroline Hemming och Amanda Stenmark-Öst
Styrelsemedlemmar: Eva Rådland och Sofia Skaggs
Suppleanter: Malin Överholm och Nina Nygård