Styrelsen 2023-2024


Ordförande - Malin Wiik-Norrman
Vice ordförande - Malin Lönnvik
Sekreterare - Jutta Selin
Kassör – Sofia Lillgäls
Informatör – Johanna Åkerblom
Bidragsansökare - Linda Grönlund och Jenny Norrgård
Personalrepresentant:  Mia Finne, Åsa Hjerpe, Jennifer Långkvist
Styrelsemedlemmar: Nina Björklund, Marie Söderback, Nedina Cavkusic
Suppleanter: Jenni Havulehto, Frida Ekholm

Kontakta oss

Skriv siffran 9 med bokstäver: